Onze school

_DSC4308small

Gewoon goed

Ons onderwijs wordt ondersteund met de nieuwste leermiddelen en de nieuwste methoden. Zonder toeters, bellen en poespas leveren we ‘gewoon’ onderwijs. Ons onderwijs is goed. In de RTL scholenlijsten die ieder jaar gepresenteerd worden, scoren we over het algemeen hoog. Wij zijn er trots op dat we ‘gewoon goed onderwijs’ leveren. Hierbij volgen we de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit geldt ook voor onze kinderopvang.    Wij luisteren en kijken naar kinderen om hen optimaal te laten groeien. Lerend spelen en spelend leren vormen de leidraad binnen ons IKC.

Opvang en onderwijs

In de school, naast de ruimte van groep 1, vindt u het speeltaalhuis. Kinderen vanaf 2 jaar zijn er welkom, tot december 2019 drie ochtenden en vanaf januari 2020 vier ochtenden in de week. Wij bieden opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar van 7.15 – 18.30 uur. Doordat opvang en onderwijs nauw met elkaar samenwerken, kunnen we ieder kind volgen in de ontwikkeling. De school wordt zo ook voor de peuters bekend terrein waar ze veilig zijn en zich thuis voelen. Elke woensdagochtend bieden we peuters uit de wijk kosteloos peutergym aan in ons speellokaal. Naast de BSO kunnen kinderen deelnemen aan Brede School activiteiten na schooltijd. Deze activiteiten worden kosteloos aangeboden.

kdv-het-flamingonest-1
_DSC4393small

Veiligheid

Onze kinderen weten zich gehoord en gezien. Ze leren misverstanden op te lossen en naar de pedagogisch medewerker of de leerkracht te gaan als ze hierbij hulp nodig hebben. Wij zijn een Kanjerschool zodat we dezelfde taal spreken bij de sociaal-emotionele vorming. Misverstanden worden opgelost voordat het (te) groot wordt, met of zonder hulp van anderen. Bij basisveiligheid hoort ook ‘er mogen zijn’. Wij leren onze verschillen te koesteren: samen staan we sterk!

Begeleiding op maat

We bieden nu al veel hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Aan onze school is naast de onderwijskrachten een groep professionele hulpverleners en remedial teachers verbonden zodat we de hulp voor de leerlingen binnen de school kunnen bieden. Daarnaast hebben we onderwijsarrangementen, een taalklas, een plusklas en een klusklas.

_DSC4192small
_DSC4318small

Samenwerking

Samenwerken is in ons IKC een belangrijk aspect. De kinderen groeien doordat ze hun eigen talenten bij deze samenwerking in kunnen zetten. Samenwerken is geïntegreerd in onze kinderopvang en binnen ons onderwijs. Als IKC werken we ook samen met de wijk en met wijkpartners. Het welbevinden van onze kinderen is zo ook voor en na school geborgd doordat de kinderen gezien worden door een hecht vangnet binnen de wijk.

Persoonlijke aandacht en hulp voor ieder kind

Naast de professionele zorg bieden we binnen ons IKC extra ondersteuning aan de kinderen die dat nodig hebben. We bieden een plusklas aan waarbij de leerlingen uitdagende opdrachten krijgen. Ook extra uitjes naar bijvoorbeeld musea komen hierbij aan bod. In de klusklas zijn kinderen die talenten hebben op het gebied van werken met hun handen bezig met klussen. Van tuinieren tot houtbewerking, er komt van alles aan bod. Een mooie manier om ze ook eens te laten stralen!

_DSC4167small
_DSC4239

Samen groeien

Het mag duidelijk zijn: bij ons mag iedereen zijn wie hij of zij is. Alle talenten zien, zorgt voor zelfvertrouwen en plezier. En zelfvertrouwen en plezier zorgen voor groei. We durven wel te zeggen dat kinderen bij ons op hun plek zijn. En er zijn heus wel eens ruzietjes, maar die lossen we samen op.

Ook dat hoort bij groei.

Komt u samenwerken?

Op IKC de Buytenkans maken we graag gebruik van de expertise van onze ouders/verzorgers. U kent uw kind tenslotte het beste. Om die reden staat de deur altijd open voor een gesprek, en als het even niet uitkomt, maken we graag een afspraak op een ander tijdstip. Net zoals de mening van uw kind(eren) telt, telt ook uw mening!

_DSC4200

Bekijk onze schoolgids via onze downloads pagina:
Klik hier

INSCHRIJVEN
X