Medezeggenschapsraad

Welkom bij de Medezeggenschapsraad!

Wij willen dat de school zo goed mogelijk doet waarvoor zij bedoeld is: kinderen gewoon goed onderwijzen. Onze kinderen verdienen dat. Ook willen wij dat de leerlingen, de ouders, het team en de directie blij naar school komen!

Om dit te kunnen doen bespreken wij als medezeggenschapsraad (MR) de plannen die de directie heeft, bijvoorbeeld over het onderwijs op school of over hoe het geld van school wordt uitgegeven.

Wij mogen ook onze mening over zaken van de school geven als hier niet naar gevraagd wordt, maar wij wel een goed idee hebben.

Sommige plannen moeten wij als MR goedkeuren voordat de directie ermee verder mag, soms heeft de MR alleen recht om advies te geven. Als MR verzamelen wij ook de vragen die ouders hebben en wij stellen deze dan aan de directeur tijdens onze vergadering.

De laatste tijd hebben wij als MR meegedacht met de volgende zaken:

  • opening van de school met de Covid-19 regels die daarbij gesteld waren
  • besteding van het geld dat de school in komt
  • ‘Het verhaal van de school’, een document over de nabije toekomst van De Buytenkans
home_kids_gallery6

Wie zit er nu in de MR?

(De MR van ’t Schrijverke is sinds schooljaar 2020-2021 gesplitst in twee deelraden: IKC de Buytenkans en KC Toverberg.)

Namens de ouders: 

Rachida Duzanson (deelraadvoorzitter)
Mijn naam is Rachida, ben moeder van Kynairo (groep 6) en Ayden (groep 3), werkzaam als jeugd- en gezinscoach in Rotterdam.

Ik ben lid van de MR, omdat ik net als veel ouders op onze school graag een bijdrage lever aan een goede en plezierige schooltijd. Met mijn werkervaring hoop ik daar een positieve bijdrage aan te leveren.

Ik wil me graag inzetten namens de ouders en hoor dan ook graag als er onderwerpen leven onder de ouders waar de MR wat in kan betekenen.

Henrieke Eshuis-Kok
Ik ben moeder van 3 kinderen, Jarno, Frédérique en Mika. Jarno is vorig jaar naar het voortgezet onderwijs gegaan, Frédérique zit in groep 5 en Mika zit in groep 4.

Ik ben getrouwd met René en woon ongeveer 15 jaar in Zoetermeer. Ik werk als analist op een ziekenhuislaboratorium in Leiden, Leiderdorp en Amsterdam. Mijn hobby’s zijn kaarten maken, lezen, knutselen en wandelen.

Namens het team:

Monique van Oosten (deelraadsecretaris)
Ik werk sinds maart 2002 op De Buytenkans en heb sinds die tijd al in alle groepen gestaan. Van een aantal kinderen heb ik ook oudere broers/zussen in de klas gehad, het is leuk om te horen hoe het daarmee gaat. Onze eigen kinderen hebben ook hier op school gezeten, dat is wel weer even geleden.

Naast  juf zijn in de klas, doe ik ook een dag de administratie op school. Ik vind de combinatie van dit werk heel leuk, zo weet ik overal een beetje van. Ook bemoei ik mij op school met alles wat te maken heeft met lezen en met cultuur, twee van mijn hobby’s.

Martine Greven-Heeringa
k ben op dit moment de leerkracht van groep 4. Afgelopen jaren heb ik ook les gegeven aan groep 1/2, 3/4, 7 en 8. Op school ben ik behalve lid van de MR ook hoofd BHV (bedrijfshulpverlening) en hou ik met de gemeente contact over sportzaken zoals sport en spel en schoolsporttoernooien.

Oproep:
Wilt u ons iets vragen?
Wilt u een keer bij een van onze vergaderingen aanwezig zijn?
Heeft u een goed idee voor de school en wilt u dat wij dit bespreken? Stuurt u dan een berichtje naar mr@buytenkans.unicoz.nl

Vergaderdata vindt u op de kalender.

INSCHRIJVEN
X