Medezeggenschapsraad

Welkom bij de Medezeggenschapsraad!

Wij willen dat de school zo goed mogelijk doet waarvoor zij bedoeld is: kinderen gewoon goed onderwijzen. Onze kinderen verdienen dat. Ook willen wij dat de leerlingen, de ouders, het team en de directie blij naar school komen!

Om dit te kunnen doen bespreken wij als medezeggenschapsraad (MR) de plannen die de directie heeft, bijvoorbeeld over het onderwijs op school of over hoe het geld van school wordt uitgegeven.

Wij mogen ook onze mening over zaken van de school geven als hier niet naar gevraagd wordt, maar wij wel een goed idee hebben.

Sommige plannen moeten wij als MR goedkeuren voordat de directie ermee verder mag, soms heeft de MR alleen recht om advies te geven. Als MR verzamelen wij ook de vragen die ouders hebben en wij stellen deze dan aan de directeur tijdens onze vergadering.

De laatste tijd hebben wij als MR meegedacht met de volgende zaken:

  • opening van de school met de Covid-19 regels die daarbij gesteld waren
  • besteding van het geld dat de school in komt
  • ‘Het verhaal van de school’, een document over de nabije toekomst van De Buytenkans
mr

Wie zit er nu in de MR?

(De MR van ’t Schrijverke is sinds schooljaar 2020-2021 gesplitst in twee deelraden: IKC de Buytenkans en KC Toverberg.)

Namens de ouders: 

Henrieke Eshuis-Kok
Ik ben moeder van 3 kinderen, Jarno, Frédérique en Mika. Jarno is vorig jaar naar het voortgezet onderwijs gegaan, Frédérique zit in groep 6 en Mika zit in groep 5.

Ik ben getrouwd met René en woon ongeveer 15 jaar in Zoetermeer. Ik werk als analist op een ziekenhuislaboratorium in Leiden, Leiderdorp en Amsterdam. Mijn hobby’s zijn kaarten maken, lezen, knutselen en wandelen.

Vacature lid oudergeleding

Namens het team:

Lenneke van Steijn
Ik werk sinds september 2019 op De Buytenkans. Na 2 jaar in de bovenbouw gewerkt te hebben ben ik nu werkzaam bij de kleuters. Naast dat ik voor de klas sta, ben ik ook verantwoordelijk voor de ICT op school en ben ik de VVE-coördinator. Zo zorg ik voor een doorgaande lijn vanuit het Speeltaalhuis naar de kleuters.

In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn gezin in het bos te vinden en vind ik het heerlijk om een boek te lezen.

Martine Greven-Heeringa (secretaris)
Ik ben op dit moment de leerkracht van groep 4. Afgelopen jaren heb ik ook les gegeven aan groep 1/2, 3/4, 7 en 8. Op school ben ik behalve lid van de MR ook hoofd BHV (bedrijfshulpverlening) en hou ik met de gemeente contact over sportzaken zoals sport en spel en schoolsporttoernooien.

Oproep:
Wilt u ons iets vragen?
Wilt u een keer bij een van onze vergaderingen aanwezig zijn?
Heeft u een goed idee voor de school en wilt u dat wij dit bespreken? Stuurt u dan een berichtje naar mr@buytenkans.unicoz.nl

Vergaderdata vindt u op de kalender.

INSCHRIJVEN
X