Voeding

IKC De Buytenkans werkt al jaren aan de gezondheid van haar leerlingen. In het schooljaar 2020/2021 heeft de school het vignet “gezonde school” behaald met het themacertificaat “voeding”. We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. We hebben met elkaar afgesproken om op in ieder geval de woensdag en vrijdag een fruit- en groentedag te houden. Op de overige dagen zien wij dit natuurlijk ook graag. Ongezonde tussendoortjes gaan weer mee naar huis.  Ook meedoen aan verschillende sporttoernooien en een uitgebreid aanbod via de brede school hoort bij ons als gezonde school.

Voor meer informatie over gezonde traktaties en gezonde tussendoortjes en de lunch verwijzen wij u naar ons voedingsbeleid.

Voedingsbeleid IKC De Buytenkans

Sport en bewegen

In 2022 heeft IKC De Buytenkans het certificaat “sport en bewegen” behaald. Dit certificaat gaat over het stimuleren van een actieve leefstijl op school. Denk daarbij aan het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten op school, het in kaart brengen van het beweeggedrag van de leerlingen en aandacht geven aan leerlingen die niet of nauwelijks actief zijn op het gebied van bewegen en sport. Sporten en bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl, zijn belangrijk voor het presteren op school en voor het (sociaal) welbevinden van jongeren.

IKC De Buytenkans voldoet aan het beleid m.b.t. het aantal gymlessen van twee keer 45 minuten per week. Ook worden er judolessen aangeboden aan alle leerlingen als onderdeel van het lesprogramma. Daarnaast bieden wij o.a. ook in het naschoolse aanbod sportlessen aan. Tevens hebben wij jaarlijks een sportdag, worden er sportclinics aangeboden tijdens de gymles en worden er door de combinatiefunctionaris diverse sportactiviteiten gegeven in de wijk. Voor de onderbouw is er een active floor, waarin het bewegen en spelplezier het doel zijn. Meer informatie vindt u in ons beleidsplan sport en bewegen.

Beleidsplan sport en bewegen

Relaties en seksualiteit

Op IKC De Buytenkans vinden wij het belangrijk om leerlingen in een veilige omgeving en met gerichte aandacht uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. In 2022 heeft IKC De Buytenkans in het kader van de Gezonde School het themacertificaat ‘relaties en seksualiteit’ behaald. Dit themacertificaat draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. Ook het durven vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. 

Ons streven is dat het onderwijs op IKC De Buytenkans zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de kinderen van deze tijd. IKC De Buytenkans is een basisschool waar jongeren van 4 tot 12 jaar zitten. Dit is een fase in het leven waarin veel verandert. Denk aan het maken van nieuwe vrienden, de eerste keer verliefd worden, voor jezelf leren opkomen, grenzen stellen en het ontwikkelen van je eigen identiteit. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich prettig en veilig voelen op onze school.  Wij behandelen elkaar (wat iemands achtergrond ook is) zonder oordeel en met tolerantie, liefde, begrip en geduld. Tevens vinden wij het belangrijk dat iedereen op een goede, respectvolle en gezonde manier met elkaar omgaat, ook als er sprake is van meer dan vriendschap.

Beleidsplan relaties en seksualiteit

fotogzb

Rookvrij schoolplein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Onze school zelf is altijd al rookvrij. Maar ook het schoolterrein buiten is rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen u om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze school. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Alvast onze dank voor jullie medewerking!

rookvrij

Watertappunt

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gedurende de dag voldoende drinken. Daarom zijn er genoeg momenten dat er water gedronken kan worden. De school heeft voor ieder kind een bidon beschikbaar gesteld. Ook hebben wij een watertappunt op het schoolplein. De leerlingen kunnen hier hun bidon met water vullen, of even een slok water drinken als ze dorst hebben tijdens het spelen. Wij hopen op deze manier kinderen bewust te maken van gezond water.

Certificaten gezonde school

Naast het thema “voeding” zijn wij momenteel ook bezig om de themacertificaten “sport en bewegen” en “relaties en seksualiteit” te behalen!

watertappunt