Gezonde school

Voeding

IKC De Buytenkans werkt al jaren aan de gezondheid van haar leerlingen. In het schooljaar 2020/2021 hoopt de school het certificaat van thema Voeding te behalen. We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. We hebben met elkaar afgesproken om op in ieder geval de woensdag en vrijdag een fruit- en groentedag te houden. Op de overige dagen zien wij dit natuurlijk ook graag. Ongezonde tussendoortjes gaan weer mee naar huis.  Ook meedoen aan verschillende sporttoernooien en een uitgebreid aanbod via de brede school hoort bij ons als gezonde school.

Voor meer informatie over gezonde traktaties en gezonde tussendoortjes en de lunch verwijzen wij u naar ons voedingsbeleid.

Voedingsbeleid IKC De Buytenkans

fotogzb

Rookvrij schoolplein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Onze school zelf is altijd al rookvrij. Maar ook het schoolterrein buiten is rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen u om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze school. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Alvast onze dank voor jullie medewerking!

rookvrij

Watertappunt

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gedurende de dag voldoende drinken. Daarom zijn er genoeg momenten dat er water gedronken kan worden. De school heeft voor ieder kind een bidon beschikbaar gesteld. Ook hebben wij een watertappunt op het schoolplein. De leerlingen kunnen hier hun bidon met water vullen, of even een slok water drinken als ze dorst hebben tijdens het spelen. Wij hopen op deze manier kinderen bewust te maken van gezond water.

watertappunt
INSCHRIJVEN
X