Schoolformaat

Meer dan schoolmaatschappelijk werk

Mijn naam is Diana van Velzen en ik ben op maandag werkzaam op IKC Buytenkans als school maatschappelijk werker.

Wanneer u de indruk hebt dat het niet goed gaat met uw kind, dan kunt u hier natuurlijk zelf met uw kind over praten. Daarnaast kunt u stimuleren dat uw kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht of de intern begeleider zijn. De intern begeleider kan na overleg en goedkeuring van u als ouders een leerling aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen.

Ook kan de schoolmaatschappelijk werker uw kind op school preventieve ondersteuning geven bij zijn of haar vraag.

Scherm­afbeelding 2023-05-05 om 13.20.37

Wat bieden wij?

Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW) in de regio Haaglanden en daarbuiten. Het doel is om kinderen te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen met u als ouders, school en de leerling bepalen we welke vorm van hulp het beste past. Samenwerken en het bieden van passende zorg, vormen de basis van onze inzet.

Onze werkwijze

Als schoolmaatschappelijk werker kan ik uw kind ondersteunen bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daarvoor altijd eerst contact met u als ouders op. Ook kunt u voor advies en informatie zelf een gesprek aanvragen.

De hulp is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit:

  • Individuele begeleiding van uw kind
  • Ondersteuning aan ouders / verzorgers
  • Meekijken en denken voor passende hulp
  • Indien nodig een verwijzing schrijven voor verdere hulp

Zijn er vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Diana van Velzen
Tel nr.: 06- 46179205
E-mail: d.vanvelzen@schoolformaat.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Voor meer informatie over het school maatschappelijk werk kunt u kijken op deze link: https://www.schoolformaat.nl/pagina/ouders

Scherm­afbeelding 2023-05-05 om 13.23.43